skip to Main Content
Dorești finanțare prin programul Start Up? | Contactează-ne la tel: +40 746.060.608 | +40 771.494.554

Ce este un proiect?

  • 28 august 2019

Un proiect economic reprezintă un grup de activităţi, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop, menit să dea naştere unei noi realităţi economice. În accepţiunea Comisiei Europene, proiectul este o succesiune logică…

Cine poate avea acces la fondurile europene?

  • 28 august 2019

În ceea ce privește fondurile alocate politicii de coeziune, cei care solicită finanțare pot fi entităţi cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societăți comerciale (întreprinderi mici și mijlocii,…

Ce se poate finanța din fonduri europene?

  • 26 august 2019

Prin documentele-cadru agreate cu UE pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost stabilite priorități clare în ceea ce privește investițiile finanțate din fondurile europene (detaliate mai sus), din…