skip to Main Content
Dorești finanțare prin programul Start Up? | Contactează-ne la tel: +40 746.060.608 | +40 771.494.554
Ce Este Un Proiect?

Ce este un proiect?

Un proiect economic reprezintă un grup de activităţi, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop, menit să dea naştere unei noi realităţi economice. În accepţiunea Comisiei Europene, proiectul este o succesiune logică de activităţi coordonate şi controlate, de natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având constrângeri de timp, resurse şi cost, destinat obţinerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite. Proiectul poate fi definit prin numai patru cuvinte: obiective, resurse, activităţi şi rezultate. Finanțarea unui proiect se poate face atât din surse proprii, cât şi din surse externe, iar una dintre sursele externe poate fi finanțarea nerambursabilă din fonduri europene. Proiectele cu finanţare nerambursabilă derulate prin programele Uniunii Europene prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de alte proiecte. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, accesarea fondurilor comunitare se poate face doar pe baza unui formular standardizat: cererea de finanţare. Etapele unui proiect în metodologia elaborată şi dezvoltată de CE sunt:

  • Programare;
  • Identificare;
  • Formulare;
  • Implementare;
  • Evaluare şi Audit.

Programul are un set de obiective generoase, se poate extinde mult mai mult în spaţiu şi timp şi cuprinde mai multe proiecte (de exemplu, un program de modernizare a infrastructurii regionale de transport va cuprinde proiecte derulate de autorităţi care vor viza extinderea/modernizarea unor şosele de centură). Proiectele de investiții pentru creștere economică și locuri de muncă de peste 50 milioane euro și cele pentru transporturi de peste 75 milioane euro sunt proiecte majore, conform Regulamentului UE 1303/ 2013. Acestea sunt trimise Comisiei Europene pentru aprobare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *